Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató (GDPR)

paragrafus

A jelen adatkezelési szabályzat a MENŐK Magyar Európai Nők Fóruma Egyesület weboldalain (http://menok.eu/http://szamoljukegyutt.hu/) a felhasználók által – önkéntes hozzájárulásukkal – a regisztrációs, jelentkezési, szavazó és hírlevél feliratkozási felületeken megadott és/vagy a hírlevél kiküldéséhez kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.

A felhasználók által a honlapok használata során megadott személyes adatok a mindenkori törvényes előírások betartásával kerülnek kezelésre és kizárólag a szolgáltatás működtetéséhez szükséges mértékben használhatók fel.

Az adatok kezelését a MENŐK Egyesület (székhely: 1052 Budapest, Szervita tér 2. I. emelet 2.; honlap: http://www.menok.eu/; emailcím: menok@menok.eu) mint adatkezelő végzi. A hírlevél kiküldéséhez kapcsolódó adatok (kapcsolattartó és/vagy szervezet neve, e-mail címe) feldolgozását ugyancsak a MENŐK Egyesület végzi

 Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelőnél írásbeli kérelem benyújtásával.

Az adatokban történt változások átvezetését, az adatok helyesbítését vagy törlését az adatkezelő menok@menok.eu címére küldött levél útján lehet kérelmezni. 

A felhasználó kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad a felhasználó – adatkezelő által kezelt – adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az érintett a kérelmére adott tájékoztatással és/vagy a kapcsolatos döntéssel nem ért egyet (és ezt jelzi adatkezelőnek), illetőleg az Adatkezelő határidőn belül nem nyilatkozik, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

További jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNY – 118 civil szervezet kiáll a helyi közösségekért, a békés Magyarországért dolgozó civilekért

CIVIL-SZIV

 A kaposvári, a miskolci és a pécsi önkormányzat múlt heti civilek ellen indított támadásaira válaszul a mai napon 118 civil szervezet (goo.gl/m4e9j1) közös állásfoglalásban (https://docs.google.com/document/d/18oigFsS7pUbleoNhlyEiDx_46WRiOLLg5U4_exmq3ds/edit?usp=sharing) jelenti ki, hogy az érintett civilek támogatást, semmint támadást érdemelnének. Az ország különböző részein, más-más területen dolgozó kezdeményezők várják további szervezetek csatlakozását.
Az elmúlt napokban a kaposvári, a miskolci és a pécsi önkormányzat csupán azért kezdeményezte civil szervezetek kitiltását a városából, mert bár azok átlátható módon működtek, de külföldi forrásokat használnak fel a helyi közösségek építésére. A pécsi képviselőtestület odáig ment, hogy egy konkrét szervezet, Az Emberség Erejével Alapítvány kitiltására szólította fel a város polgárait, amit később a közgyűlés határozatban is megerősített.
Az állásfoglalást kezdeményező szervezetek teljességgel elfogadhatatlannak tartják az ilyen támadásokat, amelyek rámutatnak arra, hogy mennyire káros és megbélyegző a külföldről támogatott szervezetekről szóló törvény. Ezek az újabb lejáratási kísérletek is azt bizonyítják, hogy a jogszabály célja nem más, mint a civil szervezetek megfélemlítése és munkájuk megnehezítése.
A kezdeményezők várják a további csatlakozókat, továbbá arra kérnek minden állampolgárt, hogy mutassa ki támogatását a helyi civil szervezetek felé személyesen, a közösségi médiában vagy a civil szív viselésével.
A teljes állásfoglalás szövege a közlemény végén, illetve ezen a linken olvasható: https://docs.google.com/document/d/18oigFsS7pUbleoNhlyEiDx_46WRiOLLg5U4_exmq3ds/edit?usp=sharing
Itt olvasható a kezdeményező civil szervezetek listája, amely ezen a linken folyamatosan újabb csatlakozókkal frissül: goo.gl/m4e9j1
A kezdeményezéshez civil szervezetek itt csatlakozhatnak: https://goo.gl/forms/4WBtUQ6SSH5yn4Mn1
2017. december 18. 
Sajtókapcsolat: Üveges Lilla (20/349-1282)

ÁLLÁSFOGLALÁS

118 civil szervezet kiáll a helyi közösségekért, a békés Magyarországért dolgozó civilekért

A kormány után az elmúlt héten több városban immár választott önkormányzati tisztségviselők is támadást indítottak a közösségek és a magyar társadalom érdekében dolgozó civil szervezetek ellen, megkérdőjelezve hitelességüket és veszélyeztetve működésüket. Mi, a legkülönbözőbb társadalmi csoportokat és embereket segítő civil szervezetek kiállunk a megtámadottak mellett, és elutasítjuk a megbélyegző törekvéseket. Magyarország közös ügye, hogy a civil szervezetek szabadon, megfélemlítés nélkül dolgozhassanak, és segíthessék a helyi közösségeket.
Az elmúlt napokban a kaposvári, a miskolci és a pécsi önkormányzat csupán azért kezdeményezte civil szervezetek kitiltását a városából, mert bár azok átlátható módon működtek, de külföldi forrásokat használnak fel a helyi közösségek építésére, megerősítésére. A pécsi képviselő testület odáig ment, hogy egy konkrét szervezet, Az Emberség Erejével Alapítvány kitiltására szólította fel a város polgárait. Később ezt a pécsi közgyűlés határozatban is megerősítette.
A 2006 óta működő Az Emberség Erejével Alapítvány emberi jogi témájú oktatási programokat valósít meg, emellett az alapítvány munkatársai 7 éve támogatnak mélyszegénységben élő gyerekeket, segítenek nekik a tanulásban és szerveznek nekik szabadidős programokat. Az Emberség Erejével most a Nyílt Társadalom Alapítványok támogatásával erősítené a helyi civil közösségeket. Debrecenben szintén a Nyílt Társadalom Alapítványoktól kapott támogatása miatt került a támadók célkeresztjébe az Alternatív Közösségek Egyesülete, amely  majdnem 20 éve szervezi elsősorban a fiatalok közösségeit. Ez alatt az idő alatt működtettek közösségi rádiót, rendeztek eseményeket vagy épp  ételosztással és adományokkal segítettek hajlék nélkül élőkön és rászorulókon.
Az ilyen támadások a települések érdekében dolgozó civil szervezetek ellen teljességgel elfogadhatatlanok. Ez is rámutat arra, hogy mennyire káros és megbélyegző a külföldről támogatott szervezetekről szóló törvény, amelynek elfogadása ellen több száz civil szervezet tiltakozott, és amelyet 23 szervezet támadott meg az Alkotmánybíróságon. Ezek az újabb lejáratási kísérletek is bizonyítják, hogy a jogszabály célja nem más, mint a civil szervezetek megfélemlítése és a munkájuk megnehezítése.
2017. márciusi állásfoglalásunkban leírtuk, és most is megerősítjük:
„A magyar társadalomnak szüksége van a civil szervezetek munkájára. Sokféle és pótolhatatlan munkát végzünk a közjó és a demokrácia kiteljesítése érdekében: az állampolgárok önszerveződésének biztosítunk lehetőséget, keretet adunk közös tevékenységeiknek a kultúra, az oktatás, az egészségügy, a környezetvédelem vagy az érdekérvényesítés területén. (…) Olyan ügyekkel foglalkozunk, amikre mások nem fordítanak kellő figyelmet.”
Minden demokratikusan működő társadalom alapja, hogy azok az emberek, akiknek közös ügyeik, céljaik vannak, ezek érdekében félelem nélkül együttesen cselekedhessenek, és képviselhessék saját és polgártársaik érdekeit, ahol erre szükség van. Ez feltétele annak is, hogy egy olyan országot teremtsünk, ahol jó élni.
Ezt a munkát folytatni kívánjuk, szabadon és jogszerűen! Ezért kiállunk minden megtámadott civil mellett, és arra kérünk minden szervezetet, hogy csatlakozzanak a Civilizáció szolidaritási nyilatkozatához. Továbbá arra kérünk minden állampolgárt, hogy mutassa ki támogatását a helyi civil szervezetek felé személyesen, a közösségi médiában vagy a civil szív viselésével.

A Város Mindenkié Pécs
Add a Két Kezed Alapitvány
Adj Hangot Egyesület (Börtönrádió)
AKUT Egyesület
Alternatíva Alapítvány
Amnesty International Magyarország
Artemisszió Alapítvány
Autonómia Alapítvány
Budapest Zöldutak
Civil AIDS Fórum
Civil Kollégium Alapítvány
Civil Kotta
Civil Közoktatási Platform
Civil Közösségi Házak Magyarországi Egyesülete
Civil Rádiózásért Alapítvány
CivilKalász
Civitalis Egyesület
CSEVE – Csak Együtt Van Esély csoport
Demokratikus Ifjúságért Alapítvány
Dialóg Egyesület
Dr. Ámbédkar Iskola
eDemokrácia Műhely Egyesület
Együtt-Közösen Fiatalok Lendületben Egyesület
ÉLETFA Segítő Szolgálat Egyesület
Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület
Eleven Emlékmü
Eleven Gyál
Élni Veresegyházon Egyesület
Energiaklub
Eötvös Károly Intézet
ESHA-Hungary – Magyarországi Középiskolai Igazgatók Közhasznú Egyesülete
Európai Romák Egyesület
Európai Szabadúszó Művészek Egyesülete
Ferencvárosi Közösségi Alapítvány
Független Előadó-művészeti Szövetség
Greenpeace Magyarország Egyesület
GYERE – Gyerekesély Közhasznú Egyesület
Gyökerek és Szárnyak Alapítvány / KözösALAPON program
Hang-Kép Kulturális Egyesület
Háttér Társaság
Haver Alapitvany
Hívatlanul Hálózat
Humán Platform
Ifjúságszakmai Társaság Alapítvány
Igazgyöngy Alapítvány
InSite Drama Nonprofit Kft
ISZT Alapítvány
Járókelő Közhasznú Egyesület
Jogriporter Alapítvány
Jövőkerék Közhasznú Alapítvány
K-Monitor Közhasznú Egyesület
Kárpátok Alapítvány – Magyarország
Kerecsen Ifjúsági Egyesület
Kevice Egyesület
Komárom Környéki Civil Társulás
Komáromi Talpasíjászok
Korkedvezményes nyugdíjak (járandóság), nemzetiségi-, személyiségi- emberi jogok és más jogsérelmek Országos
rdekvédelmi Egyesülete
Közélet iskolája
Közmunkás Mozgalom a Jövőért
Közösségfejlesztők Egyesülete
Krétakör Alapítvány
Labrisz Leszbikus Egyesület
Lépjünk, hogy léphessenek! Közhasznú Egyesület
Levegő Munkacsoport
Magyar Addiktológiai Társaság
Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége (MADÁSZSZ)
Magyar Helsinki Bizottság
Magyar LMBT Szövetség (7 tagszervezet)
Magyar Művészet- és Szocioterápiás Közössségépítő Egyesület
Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség
Magyar Szegénységellenes Hálózat
Magyarország Természeti és Kulturális Örökségéért Alapítvány
Magyarországi Dúlák Egyesülete / MODULE
Magyarországi Európa Társaság
Magyartanárok Egyesülete
MASZK Egyesület (Szeged)
Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület
MENŐK Magyar Európai Nők Fóruma Egyesület
Meraki Csoport
Mérték Médiaelemző Műhely
Migszol – Migráns Szolidaritás Csoport
Motiváció Oktatási Egyesület
Munkát, Kenyeret, Tisztességes Béreket Egyesület
NANE Egyesület
Nemzeti Minimum Alapítvány
NIOK Alapítvány
Nő az Esély Egyesület
Nők a Balatonért Egyesület
Ökotárs Alapítvány
Oktatói Hálózat
Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete
Pallas Páholy Klubháló Egyesület
Partners Hungary Alapítvány
PATENT Jogvédő Egyesület
Pécsi Közösségi Alapítvány
Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete
Pemel – Pécsi LMBTQ+ Közösség
Polgár Alapítvány
REGINA Alapítvány Miskolc
Sádt Győző Alapítvány
Sclerosis Multiplexes Betegek Csongrád Megyei Egyesülete
Stop-Férfierőszak Projekt
Szegedi LMBT Közösségért Csoport
Szépírók Társasága
Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete
Szimpozion Egyesület
Szivárvány Misszió Alapítvány / Budapest Pride
Szociális Innováció Alapítvány
Szociális Szövetkezetek Országos Szövetsége
SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért
Tanítanék Mozgalom
Társaság a Szabadságjogokért
Társaság a Várandósság és Anyaság Megszenteléséért / TAVAM
Történelemtanárok Egylete
Transparency International Magyarország
Üres Tér Színházi Egyesület
Védegylet
Zöld Pók Alapítvány

Sétáink közös ügyekért – Gyalogolj velünk, légy te is meNŐ!

seta

Célunk, hogy összegyűjtsük és közkinccsé tegyük közös gondjainkat, összekapcsoljuk mindazokat, akik szintén megoldásokat keresnek ezekre kérdésekre és e megoldásokhoz, a közös gondolkodáshoz társakat keresnek.

Célunk, hogy személyes találkozásokon is kapcsolatot építsünk egymással, hogy mindenhol a helyi ügyekről, a helyi közösségek tagjaival beszéljük meg: mit tehetünk együtt, milyen jó gyakorlatokat tudunk felhangosítani, megosztani minél többfelé. Milyen olyan gondok vannak, amiknek a megoldásához szükség lehet a közös fellépésre, az együttes megoldáskeresésre.

Célunk, hogy megtaláljuk a helyi kisközösségeket, a különféle klubokat, helyi egyesületeket. Szót szeretnénk érteni azokkal is, akik könnyebben fejezik ki gondolataikat élőbeszédben, mint virtuális eszközök útján, személyes kapcsolatokat szeretnénk kiépíteni mindenkivel, aki nyitott erre, bárhol az országban.

Mindezek érdekében közös sétákat szervezünk településről településre, hogy beszélgessünk a fent említett témákról (jó gyakorlatokról, ügyekről, bajokról), amelyek sok ember és közösség életét befolyásolják. A közös problémák, nehézségek felismerésével közelebb juthatunk egymáshoz is, és a problémák megoldásához is.

Első sétánk 2016. december 3-án volt: Kistokajból gyalogoltunk Miskolcra. (Részletek itt és képek itt.)

Második sétánk 2017. március 18-án lesz: Bélapátfalváról Bükkszentmártonba (részletes program itt).

Bejegyezték egyesületünket

paragrafus

Fővárosi Törvényszék
1363 Budapest, Pf.: 15.
1 2 I .Pk.60. l 8812016 l 6.

A Fővarosi Törvényszék a MENŐK Magyar Európai Nők Fóruma Egyesület nyilvántartásba vételi ügyében meghozta az alábbi
VÉGZÉST
A bíróság elrendeli az egyesület nyilvántartásba vételét, az alábbi adatokkal.
1./ A civil szervezet nyilvántartási száma: 01-02-0016433
2./ A civil szervezet típusa: egyesület
3./ A civil szervezet formája: (általanos) egyesület
4./ A civil szervezet neve: MENŐK – Magyar Európai Nők Fóruma Egyesület
5./ A civil szervezet rövidített neve: MENŐK
6.1 A civil szervezet székhelye: 1052 Budapest, Szervita tér 2. I. emelet 2.

********

cropped-MENOK_logo-1.jpg

A MENŐK pártoktól független egyesület. Olyan értékközösség, melynek elsődleges célja a nők társadalmi szerepvállalásának és társadalmi megbecsülésének erősítése – a nők öntevékenységével, együttműködve az ezt támogató férfiakkal.

A nők társadalmi megbecsülésével együtt nő a társadalom önbecsülése is. Ez minden demokratikusan gondolkodó ember közös érdeke, ez alapján keressük, támogatjuk, szervezzük a helyi kisközösségeket, amelyek tagjai szintén ezen értékek alapján tevékenykednek.

Hiszünk az egyéni felelősségvállalásban és a kisközösségi lét fontosságában. Ki kell állnunk magunkért és egymásért. Támogatni és erősíteni kell a helyi kisközösségek működését és horizontális egymáshoz kapcsolódását. Ismerjék, ismerhessék meg egymás tevékenységét, működjenek együtt a közös célok érdekében. A kapcsolatfelvételek és a jó gyakorlatok elterjesztése, egymás megismerése érdekében a MENŐK rendszeresen szervez találkozókat, workshopokat. Az egyes közösségek életét érintő megoldandó ügyek nem egyedi jelenségek, ezen kérdések képviselőinek összekapcsolásával, a közös utak keresésével, felismerésével közelebb juthatunk egymáshoz is, és a megoldásokhoz is.

Ha a kisközösségi aktivitás nő, nő az emberek önbecsülése is.

A nők különös felelősséget éreznek a jövőért, már csak saját családjuk, gyerekeik, unokáik, tanítványaik stb. jövőjéért való felelősségérzetük okán is.

A MENŐK tagjai számára az emberi méltóság a legnagyobb érték. Ezért a MENŐK felkarol minden olyan ügyet, amely egy igazságosabb jövőt eredményezhet (különös tekintettel az oktatás, az egészség-, a szociális és kulturális ügyekre).

Tevékenységünkkel olyan kezdeményezéseket támogatunk, amelyek olyan változásokat indítanak be Magyarországon, amelyek emberi méltóságra, bizalomra épülő társadalom építését szolgálják.

Elérhetőségeink e honlapon túl:

Szalai Kriszta különleges emberi vállalása – cikk a HVG-ben, interjú a Klubrádióban

Szalai-Kriszta

[…]
„A színésznő elmondása szerint hirtelen ötlettől vezérelve választotta a négynapos fedél nélküli életet:«az elején még tele voltam önbizalomhiánnyal, nem tudtam, hova menjek, vagy azt, hogy egyáltalán kit érdekel ez.»”
[…]
„Volt, hogy bementem egy nyugdíjasotthonba, mert pisilnem kellett, de az ott dolgozók nem engedtek ki a mosdóba. Teljesen megértettem őket, az egyikük nagyon kedves volt, mondta, hogy értsem meg, de nem akarnak fertőzést kapni. Ahogy jöttem ki, mindenki engem nézett, olyan volt, mint egy szégyenfolyosó. De abszolút elfogadható volt, itt inkább országosan kellene megoldást találni erre. Ott álltam, és nem vehettem le a parókámat, hogy hahó, én vagyok, és nagyon kell pisilnem. Öt-tíz perc múlva elértem a Dankóba, ott mindig van nyitott vécé.”
[…]
„Hétfőn, az első nap végig úgy éreztem, hogy feladom. Beálltam a női szálláshelyre, és szorongtam, voltak arcok, alkoholos állapotú, nagyon lelakott nők, és elkezdtem félni. Este amúgy sem tudok a családom nélkül aludni, milliószor megkérdeztem magamtól, hogy miért vállaltam be én ezt? Erre egy alkoholista nő felkarolt, a többiek azt mondták, nehogy már egy új kerüljön be, de ő segített, és folyton azt mondogatta nekem, hogy mama, mama. Megmelegedett a szívem, hogy nem vagyok egyedül, akkor mondtam, hgy ezt végig kell csinálnom. Amikor kedvességet kaptam, az nagyon jól esett.”
[…]
[Lakatos]„Jutka [akinek az élete alapján készíti Szalai Kriszta a januárban, a Centrál Színházban bemutatandó monodrámáját] egyébként magánterületre befogadott hajléktalan, a férjével 17 éve egy kunyhóban él, és nagyon sajnálja azokat, akik az erdőben élnek, mert a hatóság szó nélkül kipenderíti őket. Az asszony egyébként büszkén meséli azt is, hogy négy munkahelye van, két helyen takarít, a harmadik helyen ő a bejárónő, és van állása egy nagyüzemi konyhán is.”

A teljes cikk idekattintva olvasható
szerző: Czeglédi Fanni

***********
A Klubrádióban a beszélgetés 2016. november 1-jén, a Klubdélelőtt című műsorban hangzott el (riporter Kun Zsuzsa), idekattintva meghallgatható.

 

Magyar Európai Nők (MENŐK)

MENOK_logo

A MENŐK pártoktól független civil társaság (egyesületi formában bejegyzés alatt). Olyan értékközösség, melynek elsődleges célja a nők társadalmi szerepvállalásának és társadalmi megbecsülésének erősítése – a nők öntevékenységével, együttműködve az ezt támogató férfiakkal.

A nők társadalmi megbecsülésével együtt nő a társadalom önbecsülése is. Ez minden demokratikusan gondolkodó ember közös érdeke, ez alapján keressük, támogatjuk, szervezzük a helyi kisközösségeket, amelyek tagjai szintén ezen értékek alapján tevékenykednek.

Hiszünk az egyéni felelősségvállalásban és a kisközösségi lét fontosságában. Ki kell állnunk magunkért és egymásért. Támogatni és erősíteni kell a helyi kisközösségek működését és horizontális egymáshoz kapcsolódását. Ismerjék, ismerhessék meg egymás tevékenységét, működjenek együtt a közös célok érdekében. A kapcsolatfelvételek és a jó gyakorlatok elterjesztése, egymás megismerése érdekében a MENŐK rendszeresen szervez találkozókat, workshopokat. Az egyes közösségek életét érintő megoldandó ügyek nem egyedi jelenségek, ezen kérdések képviselőinek összekapcsolásával, a közös utak keresésével, felismerésével közelebb juthatunk egymáshoz is, és a megoldásokhoz is.

Ha a kisközösségi aktivitás nő, nő az emberek önbecsülése is.

A nők különös felelősséget éreznek a jövőért, már csak saját családjuk, gyerekeik, unokáik, tanítványaik stb. jövőjéért való felelősségérzetük okán is.

A MENŐK tagjai számára az emberi méltóság a legnagyobb érték. Ezért a MENŐK felkarol minden olyan ügyet, amely egy igazságosabb jövőt eredményezhet (különös tekintettel az oktatás, az egészség-, a szociális és kulturális ügyekre).

Tevékenységünkkel olyan kezdeményezéseket támogatunk, amelyek olyan változásokat indítanak be Magyarországon, amelyek emberi méltóságra, bizalomra épülő társadalom építését szolgálják.

Elérhetőségeink e honlapon túl: