Séta közös ügyekért – Gyalogolj velünk, légy te is meNŐ!

   Udv-Kistokajban

Első közös sétánkat 2016. december 3-ára szervezzük: Kistokajból megyünk Miskolcra.

Célunk, hogy összegyűjtsük és közkinccsé tegyük közös gondjainkat, összekapcsoljuk mindazokat, akik szintén megoldásokat keresnek ezekre kérdésekre és e megoldásokhoz, a közös gondolkodáshoz társakat keresnek.

Célunk, hogy személyes találkozásokon is kapcsolatot építsünk egymással, hogy mindenhol a helyi ügyekről, a helyi közösségek tagjaival beszéljük meg: mit tehetünk együtt, milyen jó gyakorlatokat tudunk felhangosítani, megosztani minél többfelé. Milyen olyan gondok vannak, amiknek a megoldásához szükség lehet a közös fellépésre, az együttes megoldáskeresésre.

Célunk, hogy megtaláljuk a helyi kisközösségeket, a különféle klubokat, helyi egyesületeket. Szót szeretnénk érteni azokkal is, akik könnyebben fejezik ki gondolataikat élőbeszédben, mint virtuális eszközök útján, személyes kapcsolatokat szeretnénk kiépíteni mindenkivel, aki nyitott erre, bárhol az országban.

Kistokaj-kozseghaza

Mindezek érdekében közös sétákat szervezünk településről településre, hogy beszélgessünk a fent említett témákról (jó gyakorlatokról, ügyekről, bajokról), amelyek sok ember és közösség életét befolyásolják. A közös problémák, nehézségek felismerésével közelebb juthatunk egymáshoz is, és a problémák megoldásához is.

  1. december 3-án délelőtt Kistokajban beszélgetünk a település közösségi programjairól, megismerkedünk a helyi közösségek, civilek szerveződéseivel, munkájával.
Ambrus Gyöngyi Kistokaj polgarmestere Fotó: Ádám János
Ambrus Gyöngyi Kistokaj polgármestere Fotó: Ádám János

Kora délután indulunk a kistokajiak képviselőivel együtt Kistokajból Miskolcra, előreláthatólag az Egyetemváros melletti Gyermekek és Családok Átmeneti Otthonába. (A helyszín egyeztetés alatt.) Télanyuként ajándékot viszünk a gyerekeknek, játszunk velük és beszélgetünk a szülőkkel az ő gondjaikról.

Az emberi méltóság a legnagyobb értékek közé tartozik, ezért támogatunk minden olyan ügyet, ami elősegítheti, hogy minden embernek (ne csak papíron) legyen joga és lehetősége az emberhez méltó életre. Mindenkinek elérhető legyen az egészséges élet, a tanulás, a meleg otthon.

Tevékenységünkkel olyan oktatási, egészségügyi, szociális stb. kezdeményezéseket támogatunk, amelyek hozzásegítik országunkat ahhoz, hogy gyermekeink emberhez méltó, bizalomra épülő társadalomban nőjenek fel.

Technikai információk

Az út kb. 9 km, gyalog 2,5–3 óra. Autós kíséret lesz, ha bárki elfárad, vagy bármi gond lenne, autóval tudja megtenni az út számára másképp leküzdhetetlen részét!

Térkép, útvonal idekattintva látható.

A képgaléria a beszélgetésről Kistokajban, a sétáról, Télanyu és Télapu megérkezésérőla miskolci anya-gyerek átmeneti otthonba itt látható.