Bejegyezték egyesületünket

paragrafus

Fővárosi Törvényszék
1363 Budapest, Pf.: 15.
1 2 I .Pk.60. l 8812016 l 6.

A Fővarosi Törvényszék a MENŐK Magyar Európai Nők Fóruma Egyesület nyilvántartásba vételi ügyében meghozta az alábbi
VÉGZÉST
A bíróság elrendeli az egyesület nyilvántartásba vételét, az alábbi adatokkal.
1./ A civil szervezet nyilvántartási száma: 01-02-0016433
2./ A civil szervezet típusa: egyesület
3./ A civil szervezet formája: (általanos) egyesület
4./ A civil szervezet neve: MENŐK – Magyar Európai Nők Fóruma Egyesület
5./ A civil szervezet rövidített neve: MENŐK
6.1 A civil szervezet székhelye: 1052 Budapest, Szervita tér 2. I. emelet 2.

********

cropped-MENOK_logo-1.jpg

A MENŐK pártoktól független egyesület. Olyan értékközösség, melynek elsődleges célja a nők társadalmi szerepvállalásának és társadalmi megbecsülésének erősítése – a nők öntevékenységével, együttműködve az ezt támogató férfiakkal.

A nők társadalmi megbecsülésével együtt nő a társadalom önbecsülése is. Ez minden demokratikusan gondolkodó ember közös érdeke, ez alapján keressük, támogatjuk, szervezzük a helyi kisközösségeket, amelyek tagjai szintén ezen értékek alapján tevékenykednek.

Hiszünk az egyéni felelősségvállalásban és a kisközösségi lét fontosságában. Ki kell állnunk magunkért és egymásért. Támogatni és erősíteni kell a helyi kisközösségek működését és horizontális egymáshoz kapcsolódását. Ismerjék, ismerhessék meg egymás tevékenységét, működjenek együtt a közös célok érdekében. A kapcsolatfelvételek és a jó gyakorlatok elterjesztése, egymás megismerése érdekében a MENŐK rendszeresen szervez találkozókat, workshopokat. Az egyes közösségek életét érintő megoldandó ügyek nem egyedi jelenségek, ezen kérdések képviselőinek összekapcsolásával, a közös utak keresésével, felismerésével közelebb juthatunk egymáshoz is, és a megoldásokhoz is.

Ha a kisközösségi aktivitás nő, nő az emberek önbecsülése is.

A nők különös felelősséget éreznek a jövőért, már csak saját családjuk, gyerekeik, unokáik, tanítványaik stb. jövőjéért való felelősségérzetük okán is.

A MENŐK tagjai számára az emberi méltóság a legnagyobb érték. Ezért a MENŐK felkarol minden olyan ügyet, amely egy igazságosabb jövőt eredményezhet (különös tekintettel az oktatás, az egészség-, a szociális és kulturális ügyekre).

Tevékenységünkkel olyan kezdeményezéseket támogatunk, amelyek olyan változásokat indítanak be Magyarországon, amelyek emberi méltóságra, bizalomra épülő társadalom építését szolgálják.

Elérhetőségeink e honlapon túl: